Mäntynummen Lämpö Oy
Laurinkatu 48 B
08100 LOHJA
Puh: 019-320 3360
www.mantynummenlampo.fi

Tietoa kaukolämmöstä

Kaukolämpö merkitsee asumismukavuutta ja hyvinvointia

Se on turvallinen, toimitusvarma ja helppokäyttöinen. Kaukolämmön asiakkaana säästät energiaa ja rahaa ilman suuria investointeja. Käytettäessä lämmityslaitteita oikein ja harkitusti energiaa säästyy ilman, että terveellisen asumisen vaatimuksista tarvitsisi tinkiä. Aikaa, vaivaa ja rahaa säästyy, kun lämmitysmuodoksi valitaan kaukolämpö.

Kaukolämpö on luontoystävällinen

Se tuotetaan kokonaistaloudellisesti ja ympäristö- ja ilmastovaikutukset huomioon ottaen. Kaukolämmön polttoaineena voi olla mm. maakaasu, kivihiili, turve, öljy, puu ja metsähakkuiden jätteet, biokaasu sekä teollisuustuotannossa syntyvä ns. hukkalämpö.

Kaukolämmöllä tuotetaan hyvän olon energiaa,

josta hyödyn saavat niin kaukolämpötaloissa asuvat kuin ympäröivä luontokin. Tunnetko Sinä jo kaukolämmön edut?

Kaukolämmön hinta on vakaa ja edullinen

Kaukolämpö hinnoitellaan aluekohtaisesti, koska hinta perustuu kaukolämmön paikalliseen tuotantotapaan, verkostorakenteeseen ja käytettyyn polttoaineeseen.

Asiakas maksaa kaukolämmitykseen liittymisestä liittymismaksun, jonka suuruus vaihtelee eri paikkakunnilla ja erikokoisilla kiinteistöillä.

Kaukolämmön hinta muodostuu energiamaksusta, perusmaksusta ja arvonlisäverosta. Energiamaksu määräytyy kulutetun energian mukaan. Perusmaksuun vaikuttaa tilattu teho tai vesivirta.

Energiamaksulla katamme kaukolämmön tuotannosta aiheutuvia kustannuksia kuten polttoaineiden hankinnan. Energiamaksu sisältää myös energiaverot.

Perusmaksun avulla huolehdimme asiakkaiden lämmön saannista ja vastamme ympärivuorokautisesta valvonnasta ja vikapalvelusta. Huollamme, kunnostamme ja uusimme jakeluverkostoa sekä tuotantolaitoksia häiriöttömän lämmöntoimituksen varmistamiseksi.